Nuans helps your business to

grow

Op basis van een grondige kennis van uw bedrijf begeleidt Nuans u in elke groeifase.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectueel eigendom (IP) is een van de meest waardevolle activa van een bedrijf. Nuans helpt bij het beschermen van uw ideeën, knowhow, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, merken, producten, software, gegevens, uitvindingen en andere creaties of waardevolle activa van uw onderneming. Nuans brengt uw IP assets in kaart, voert IP audits uit en helpt u bij het identificeren van mogelijke IP issues, opportuniteiten en formaliteiten voor de beste bescherming van uw IP. Wij helpen u bij het efficiënt managen van uw IP om uw IP te beschermen en de risico’s op inbreuken op IP van derden te beheersen. Wij adviseren in alle aspecten van de bescherming en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merken, handelsnamen, softwarerechten, databanken, bedrijfsgeheimen, domeinnamen, octrooien en tekeningen en modellen, alsook in oneerlijke marktpraktijken.

Investeringen en kapitaalrondes

Wij adviseren opkomende bedrijven en investeerders bij het onderhandelen en afronden van investeringen en kapitaalrondes. Onze expertise zorgt ervoor dat start-ups en scale-ups efficiënt kapitaal kunnen aantrekken. Wij stellen intentieverklaringen, term sheets, (converteerbare) leningsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten op om uw (pre-)seed, angel en andere financieringsrondes te verzekeren. Nuans vertegenwoordigt ook private equity, venture capital en andere investeringsfondsen bij alle juridische uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, van fondsvorming, bestuursstructuren, overnames van meerderheids- of minderheidsparticipaties tot inschrijving op kapitaalverhogingen of secundaire verkooptransacties en exits van portfoliobedrijven.

M&A

Nuans is een gedreven M&A kantoor.

Wij adviseren kopers, verkopers, targets of het management in diverse M&A-transacties en hebben uitgebreide ervaring om een transactie tot een goed einde te brengen.

Onze experts stellen geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), intentieverklaringen (LOI), term sheets, koop- verkoopovereenkomsten van aandelen (SPA) en koop- verkoopovereenkomsten voor activa of handelsfonds (APA) op. Wij voeren juridische due diligence-onderzoeken uit (verkoper of koper) en staan u bij in een onderhandelde transactie of een veilingproces.

Door de jaren heen hebben wij ook een bijzondere expertise opgebouwd in het kader van M&A-transacties met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden. Zowel aan de kant van de koper als aan de kant van de verkoper adviseren wij bij transacties die plaatsvinden onder een formele insolventieprocedure, zoals faillissementsprocedures en gerechtelijke reorganisatie.

Ervaring leert dat een succesvolle transactie altijd het resultaat is van intensief multidisciplinair teamwerk. Daarom werken wij ofwel nauw samen met uw fiscale en financiële adviseurs, ofwel brengen wij u in contact met ons sterk netwerk van experts om u in alle aspecten van het proces bij te staan, in België of in het buitenland.

Commerciële contracten

Contracten zijn zo goed als ze zijn opgesteld. Nuans heeft een jarenlange expertise in het opstellen en voorbereiden van goed onderhandelde contracten. Goede contracten voorkomen vaak conflicten.

Onze advocaten adviseren u over het volledige spectrum van commerciële contracten zoals koop-verkoop, diensten, algemene voorwaarden, distributie, franchising, agentuur, licentieovereenkomsten, partnerships, joint ventures en andere samenwerkingen of transacties.

We help your business:

Phone

+ 32 9 310 20 85

E-mail

hello@nuans-law.be

BV NUANS LAW

Dendermondesteenweg 339
9070 Destelbergen
KBO 0783 460 783